Skandal, Rama përze FMN për koncesionet e klientelës

FMN është larguar nga Shqipëria pa arritur marrëveshjen dhe shkak për këtë janë bërë koncesionet, borxhi i lartë i qeverisë ndaj bizneseve, bashkimi i tatimeve me doganat si dhe një sërë parakushtesh të tjera të e çojnë vendin drejt një skenari mjaft të rrezikshëm të krizës ekonomike.
FMN është kundër planit të qeverisë për bashkimin e tatimeve me doganat. Në mbyllje të vizitës në Shqipëri, Misioni i FMN-së ka ikur pa lajmëruar firmosjen e ndonjë programi bashkëpunimi dhe ka dalë me një deklaratë zyrtare, ku thekson riskun e lartë të një operacioni që bashkon tatimet me doganat.
Njoftimi për bashkimin e Administratave Tatimore dhe Doganore është mirë të rikonsiderohet edhe një herë, po të kemi parasysh risqet e larta të cënimit të mbledhjes së të ardhurave dhe reformat që po bëhen në Administratën Tatimore. Më në përgjithësi, riorganizimi i administratës së qeverisjes qendrore është mirë të zbatohet me vëmendje të veçantë tek efekti funksional, thuhet në deklaratë.
Me skepticizëm nga FMN shihet edhe strategjia e investimeve përmes Partneritet Publik Privat, ose dhënia e shërbimeve me konçesion.
Programi ambicioz i autoriteteve për investime publike nëpërmjet PPP-ve paraqet risqe të konsiderueshme fiskale. Në vitin 2018, rritja është parashikuar të bjerë paksa në 3,7 për qind, me rënien e investimeve nga projektet e mëdha të lidhura me energjetikën. Në dallim nga praktika e tanishme, ndikimi që kanë PPP të në llogaritë fiskale dhe borxhin publik duhet të reflektohet me transparencë dhe në përputhje me normat ndërkombëtare të kontabilitetit publik-thuhet më tej.
Misioni thotë se ulja e borxhit publik kërcënohet nga projekti 1 miliard dollarë për infratrikturën, të shpallur nga qeveria, e cila mbron idenë se paratë do të jepen nga bankat dhe nuk ndikojnë në borxhin publik.
Në mungesë të masave të politikës tatimore, misioni parashikon që borxhi publik të arrijë rreth 63½ për qind të PBB së deri në vitin 2021. Kjo përfshin edhe akumulimin e rezervave fiskale të matura (prej rreth 1 për qind të PBB-së), por përjashton çdo borxh apo detyrim kontigjent që lind nga investimet e financuara në formë Partneriteti Publik Privat (1 miliard euro, rreth 7 për qind e PBB-së deri në vitin 2021)
FMN kërkon edhe zgjidhjen e borxheve që institucionet publike dhe pushteti vendor ka ndaj privatëve, detyrime që kanë arritur në vlerën 120 milionë eurove dhe mirëpret zbatimin e një tatimi mbi pronën të mbështetur në vlerën e saj dhe rekomandon masa të tjera shtesë si indeksimi i akcizave sipas inflacionit. Sipas FMN çuarja përpara e programit të reformave është me rëndësi kritike për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik, zvogëlimin e risqeve fiskale dhe rritjen e potencialit të rritjes ekonomike.