Rriten sërish çmimet e siguracioneve

Kompanitë e sigurimit duket se kanë hyrë në një lojë “ngriva-shkriva” duke rritur të hënën (11 shtator) primin për sigurimin e detyrueshëm motorik (TPL) me të paktën 30%. Kjo vjen vetëm një javë pas uljes së tyre.
Në harkun e 20 ditëve kjo është hera e katërt që kompanitë bëjnë lëvizje në bllok të çmimeve. Aktualisht tregu i sigurimit të detyrueshëm motorik është i liberalizuar, duke iu dhënë dorë të lirë kompanive të aplikojnë çmimet sipas vlerësimeve të tyre thjesht me detyrimin e raportimit një ditë më parë pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.
Gjithsesi ajo që vihet re vazhdimisht është lëvizja në mënyrë të unifikuar e çmimeve nga ana e kompanive në të njëjtën ditë dhe në të njëjtat nivele.

Sa shitet sot një policë sigurimi

Sot një policë për mjetet me kubikazh deri në 1600 cm3 dhe më e re se 10 vite shitet 17.600 lekë, ndërkohë që më herët ky çmim mesatarisht në treg ishte 11 700 lekë.
Për një mjet me të njëjtën fuqi motorike, por që është e barabartë ose më e vjetër se 10 vite primi sot është rreth 18 000 lekë, ndërkohë që më herët ishte rreth 12 000 lekë.
Për mjetet me kubikazh 1600-2500 cm3 dhe me vjetërsi më të vogël se 10 vite primi i sigurimit ishte rreth 12 000 lekë, ndërkohë që sot i njëjti prim shitet rreth 18 300 lekë.
Për një mjet me vjetërsi të barabartë ose më të madhe se 10 vite primi që shkruhet nga kompanitë është rreth 18 900 lekë, ndërkohë që më herët ky prim kishte një mesatare prej 12 500 lekësh.
Për mjetet që kanë një kapacitet motorik mbi 2500 cm3 dhe janë më të reja se 10 vite, pra pas 2007, primi i ri është 19 000 lekë ndërkohë që më herët ishte 12 500 lekë.
Për mjetet me të njëjtin kapacitet, por me vjetërsi më të madhe se 2007 primi i sotshëm është 19 500 lekë, ndërkohë që më herët ishte rreth 13 000 lekë.