Shqipëria me hendekun më të madh mes të varfërve e të pasurve

Shqipëria është ndër katër vendet e renditur më keq në botë për angazhimin e qeverisë për uljen e hendekut mes të pasurve dhe të varfërve. Kështu raporton Oxfam, organizata ndërkombëtare që vëzhgon politikat e 152 shteteve për të ulur pabarazitë në vend.
Në këtë raport merren në shqyrtim tre elementë:
Shpenzimet e qeverisë për shërbimet publike siç janë arsimi, shëndetësia dhe mbrojtja sociale;
Tatimet progresive, ku kompanitë dhe individët që fitojnë më shumë tatohen më shumë për të shpërndarë burimet në shoqëri dhe për të siguruar financimin e shërbimeve publike;
Paga më të larta për punëtorët e zakonshëm dhe më shumë të drejta në punë, veçanërisht për gratë.
Në total, për të treja elementët Shqipëria renditet si vendi i katërt më i keq në botë për angazhimin në luftën kundër pabarazisë. Ndërsa për strukturën e taksave Shqipëria renditet e fundit mes 152 shteteve.
Vendet e Evropës Veriore si Suedia, Belgjika dhe Danimarka janë në krye të listës.
Në javët e fundit, kryeministri Edi Rama është përpjekur të reklamohet në shtypin ndërkombëtar si hero i demokracisë sociale në Evropë. Megjithatë, këto shifra tregojnë se nën qeverinë e tij, Shqipëria nuk ka bërë aspak përparim në përmirësimin e jetës së njerëzve më të varfër në shoqëri, duke lënë pas dore shëndetin, arsimin dhe mbrojtjen sociale, duke ruajtur një strukturë tatimore që mbron oligarkët afër tij.