INSTAT: Shifrat pse ekonomia është më keq se më 2015

Rreth 69,8% e ndërmarrjeve aktive janë prodhues të shërbimeve, nga 75,0% që ishin në vitin 2015 po në të njëjtin sektor.
Tregtia me pakicë përveç tregtisë së automjeteve dhe motoçikletave vazhdon të jetë mbizotëruese në ekonominë e vendit me 31,9% të ndërmarrjeve të rezultuara në fund të vitit 2016 nga 35,3 % në vitin 2015. Edhe pse plot me burime natyrore, me nëntokë të pasur, plot mundësi për të zhvilluar turizmin dhe bujqësinë dhe industrinë, ekonomia e Shqipërisë mbetet e varur nga bizneset e tregtisë dhe vetëm 1 për qind e bizneseve punësuan mbi 50 punonjës sipas të dhënave të djeshme të INSTAT mbi regjistrin e ndërmarrjeve. Sipas INSTAT në vitin 2016 numri i ndërmarrjeve është 160.679, duke shënuar një rritje prej 5,5% krahasuar me vitin 2015. Mbi 31 mijë janë fermerë të pajisur me Numër Identifikimi të Personit të Tatueshëm (NIPT) në fund të vitit 2016, nga 19.543 fermerë të regjistruar deri në fund të viti 2015. INSTAT raporton se 31.377 ndërmarrje aktive janë regjistruar gjatë vitit 2016 duke shënuar një rënie me 44,8% krahasuar me regjistrimet e vitit 2015. Rreth 69,8% e ndërmarrjeve aktive janë prodhues të shërbimeve, nga 75,0% që ishin në vitin 2015 po në të njëjtin sektor. Tregtia me pakicë përveç tregtisë së automjeteve dhe motoçikletave vazhdon të jetë mbizotëruese në ekonominë e vendit me 31,9% të ndërmarrjeve të rezultuara në fund të vitit 2016 nga 35,3% në vitin 2015. Ndërmarrjet e mëdha me 50 e më shumë të punësuar zënë vetëm 1,1%, por kontributi i tyre në punësim llogaritet në 48,3% në vitin 2016 nga 46,2% që ishte në vitin 2015.