Orët e punës, shqiptarët më të robtuarit në Europë

Shqiptarët punojnë rreth 2230 orë në një vit, më shumë se të gjitha vendet e Bashkimit Europian dhe më shumë se mesatarja e orëve të vendeve të OECD-së.
Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) ka publikuar statistikat e reja mbi tregun e punës më 12 qershor, në të cilën ka përllogaritur orët në punë sipas shteteve. Mesatarja e orëve vjetore të punës të vendeve të OECD-së është 1765 orë.
Numrin më të ulët të orëve të punës në vit e ka Gjermania. Gjermanët punojnë vetëm 1371 orë dhe ndiqen nga holandezët, të cilët punojnë 1419. “Më pak orë punojnë dhe norvegjezët me 1424, francezët 1482 orë, zviceranët 1590 orë. Por këto janë dhe shtetet me produktivitetin më të lartë në BE, pasi vijojnë të kenë të ardhura më të larta se mesatarja e Bashkimit Europian”.
Në Shqipëri, sipas të dhënave të INSTAT, shqiptarët punojnë rreth 2230 orë në vit. Pas shqiptarëve, populli “më punëtor” në Europë duket se janë grekët, që sipas të dhënave të përpunuara nga OECD punojnë rreth 2042 orë në vit. Në botë, shqiptarët rezultojnë të punojnë me kohëzgjatje të ngjashme me meksikanët, koreanët, kostarikanët.
Të dhënat e mëparshme nga Komisioni Europian kanë treguar se edhe shtetet e tjera të Ballkanit punojnë me orë të zgjatura, ndërsa rekordin në Europë e mban Turqia, me gati 2500 orë në vit.
Në Shqipëri është shumë më e lartë dhe përqindja e punonjësve që punojnë më shumë se 40 orë pune, që teorikisht është dhe kohëzgjatja mesatare e parashikuar në Kodin e Punës.
Sipas raportit të INSTAT mbi Tregun e Punës 2016, 47.8% e punonjësve punojnë nga 40-48 orë dhe 17.9% e kanë ditën e punës më të gjatë se 49 orë.
Për mesataren e Bashkimit Europian, kjo përqindje është shumë më e ulët. Të dhënat e Komisionit Europian tregojnë se përqindja e meshkujve europianë, që punojnë më shumë se 40 orë është 31% dhe ajo e femrave shumë më e ulët, vetëm 15%.