Ministrja e Arsimit dërgon në Prokurori 4 drejtorë

Ministrja e Arsimit ka vendosur që të denoncojë penalisht në Prokurori 4 zyrtarë të lartë të arsimit. Sipas një njoftimi për mediat, ministria ka evidentuar disa raste të pjesëmarrjes të punonjësve në pozicione drejtuese, të cilët në kundërshtim me ligjin, janë angazhuar në aktivitete të fushatën zgjedhore në kundërshtim me përcaktimet ligjorë.
Për të gjithë rastet për të cilat ka fakte të dokumentuara, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka depozituar sot më datë 05.06.2017, pranë organit të Prokurorisë në rrethet përkatëse dhe duke informuar edhe Prokurorinë e Përgjithshme, për drejtuesit, si më poshtë:
Përgjegjësi i Zyrës Arsimore Librazhd, znj. Fatbardha Qatja
Përgjegjësi i Zyrës Arsimore Gramsh, z.Xhevit Dyrmishi
Përgjegjësi i Zyrës Arsimore Bulqizë, znj. Bedrie Manjani
Drejtori i Drejtorisë Arsimore Rajonale Lezhë, z. Bardhok Pula
Ministria e Arsimit dhe Sportit shpreh gatishmërinë për të bashkëpunuar institucionalisht me organet kompetente, duke vlerësuar çdo provë të depozituar në trajtimin me profesionalizëm të të gjitha rasteve të përfshirjes së paligjshme të administratës shtetërore në fushatën zgjedhore.