Ballina Ekonomi Rriten kostot e ndërtimit, a do të transferohen te çmimi?!

Rriten kostot e ndërtimit, a do të transferohen te çmimi?!

Instituti i Statistikave ka publikuar Indeksin e Kushtimit të Banesave për tremujorin e parë të vitit 2017. Sipas raportit të INSTAT, Indeksi i Kushtimit në Ndërtim arriti në tremujorin e parë të 2017 në 102.9 kundrejt tremujorit të parë të 2011-ës (T1 2011=100). Në tremujorin e parë 2017, ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim është 0,9% dhe ndryshimi tremujor është 0,2%. Ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim është 0,9%. Një vit më parë ky ndryshim ishte -0,2%. Grupi “shpenzime materiale” ka shënuar rritje 1,6% dhe grupi “shpenzime për paga” 1,7%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2016, ulja më e madhe vjetore vërehet në grupin “shpenzime transporti” me 2,0%, pasuar nga grupi “shpenzime makinerie” me 0,3%. Në tremujorin e parë 2017, ndryshimi i indeksit të kushtimit në ndërtim është 0,2%. Krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2016, grupi “shpenzime për paga” shënoi rritje me 0,5%. Ndërsa, ulja më e madhe vërehet te grupi “shpenzime transporti” me 2,1%, pasuar nga grupi “shpenzime makinerie” me 0,8%. Sipas zotit Sokol Kika, administrator i kompanisë “Kika Construction”, ndikimi në rritjen e shpenzimeve për materiale ka ardhur si rrjedhojë e rritjes së çmimit në bursa të disa prej materialeve bazë, si hekuri. Çmimi i hekurit arriti nivelet më të larta të tri viteve në tregjet ndërkombëtare. Ndërsa rritjen në shpenzimet për paga, zoti Kika e argumentoi me efektin e formalizimit. Sipas tij rritja e kontrolleve ka sjellë që të rritet numri i punëtorëve dhe pagesa të kryhet e plotë nëpërmjet bankave. Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) (IKN) mat ecurinë e çmimeve të materialeve të ndërtimit, të fuqisë punëtore dhe të shpenzimeve të tjera kapitale që përdoren në ndërtimin e një banese tip (8-10 kate). IKN është një tregues i rëndësishëm ekonomik për sektorin e ndërtimit.

Exit mobile version