Aksidenti tragjik i Kavajës ku humbën jetën 2 fëmijët, dosja në gjykatë

Një vit më pas vërtetohet zyrtarisht se shkaku kryesor i aksidentit tragjik ku humbën jetën dy fëmijë në Kavajë dosja ka shkuar në Gjykatë. Ishte pasdite e 7 majit 2017.  Silva kishte marrë në makinë tre fëmijët e saj, përkatësisht 1, 3 dhe 5 vjeç dhe ishte nisur drejt burgut të Rrogozhinës, sepse fëmijët donin të çmalleshin me të atin e tyre. Afër Qerretit, përplasja fatale i merr jetën dy fëmijëve. Parmakët janë lënë me teh prerës pa elementët amortizues, në formën e “lopatës konvekse”, pra janë vendosur duke qenë jashtë kushteve teknike).
Prandaj Prokuroria mbyll hetimet dhe çon në gjykatë 4 anëtarët e komisionit të koaludimit të rrugës, ByPass Plepa-Kavajë-Rrogozhinë” Loti 5 ku në vitin 2016, si pasojë e një aksidenti automobilistik humbën jetën dy fëmijë të mitur.
Për gjykim janë dërguar Ardian Kroi, Astrit Qafa, Ardian Nako dhe Malvina Kallabaku (kolaudues). Ata akuzohen për “Shpërdorim detyre” parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.  “Nga   procesverbali   i   këqyrjes   së   vendit   të   ngjarjes   dhe   nga   aktet   e   ekspertimit mjekoligjor, si dhe nga akti i ekspertimit autoteknik, rezulton se pasoja e rëndë “vdekja e dy fëmijëve” është shkaktuar nga goditja e kockave të kapakut dhe kupës së kokës me mjete të forta, të mprehta. Nga këto të dhëna, konkludohet se referuar lidhjeve shkaksore, pasoja e rëndë (vdekja e dy fëmijëve), nuk ka lidhje të drejtpërdrejtë me shkeljen e rregullave të qarkullimit rrugor; shkaku   kryesor,   përcaktues   i   ardhjes   së   pasojës   së   rëndë   është   elementi   horizontal   i mbrojtëses metalike anësore të rrugës, çka do të thotë se rruga është lejuar të shfrytëzohet jashtë kushteve teknike të sigurisë në rrugë dhe të jetës. Në këtë vendim Gjykata, – Shënim i redaksisë: Flitet për vendimin e Gjykatës Penale të Apelit Durrës, e cila ka vendosur deklarimin fajtor te pandehurës S.N për veprën penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor, të parashikuar nga neni 290/4 i K. Penal)  – arsyeton: “… shkelja e akteve ligjore e nënligjore të kryera nga përfaqësuesit e entit rrugor (ARRSH) çmohet se përbëjnë shkaqe pa të cilat nuk do të kishte ardhur pasoja e rëndë, vdekja e dy fëmijëve të mitur”. Arsyetimi ligjor”, thuhet në dosje.
Sipas Prokurorisë, “Katër anëtarët e grupit kolaudues të caktuar nga Drejtoria e Përgjithshme e ARRSH-së, me veprimet e mosveprimet e tyre kanë çertifikuar si të shfrytëzueshme një rrugë (Loti 5) me mangësi të theksuara rrezikshmërie shoqërore për shëndetin (jetën) e sigurinë nga përdorim i rrugës, çka do të thotë se nuk kanë kryer detyrën e tyre funksionale, parashikuar në ligjin dhe në aktet nënligjore të cituara”.