Punësimi sezonal në SHBA, aplikimi dhe kush mund të kualifikohet për vizë

Ambasada amerikane në Tiranë rikujton edhe një herë kriteret e aplikimit në Programin Veror të Punësimit në SHBA, ku ndër të tjera thuhet se kërkesat për 2017 kanë nisur që prej datës 1 mars. Sipas ambasadës “në vitet e mëparshme, nxënësit shqiptarë kanë udhëtuar në qytete të ndryshme në të gjithë Shtetet e Bashkuara, ku ata përjetuan kulturën amerikane me anë të Programit Veror të Punësimit. Ata nga ana tjetër ndanë kulturën dhe gjuhën e tyre me komunitetet pritëse dhe dhanë një përvojë reciprokisht të dobishme ndërkulturore në këmbim”, thuhet në njoftim. Për të marrë pjesë në Programin Veror të vitit 2017 të Punësimit, aplikantët duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme:
– Ata duhet të jenë studentë me kohë të plotë në një universitet të akredituar së fundmi, të cilët kanë përfunduar të paktën një semestër të vitit të parë të universitetit.
– Duhet të zotërojnë mirë gjuhën angleze dhe të kenë rezultate të mira shkollore.
– Çdo student duhet të jetë i aftë të demonstrojë se ai/ajo do të kthehet në Shqipëri në përfundim të programit. Studentët e vitit të fundit, mund të aplikojnë, por ata mund të kenë më shumë vështirësi për të dhënë prova të lidhjeve të mjaftueshme me Shqipërinë. Për ata që kanë ndjekur më pak se një vit universitet, koha e studimeve, mund të mos konsiderohet një investim i konsiderueshëm në shkollim aq sa të krijojë lidhje me Shqipërinë.
– Ata duhet të kenë një vend pune të konfirmuar në Shtetet e Bashkuara, në kohën e intervistës.
– Studentët me kohë të pjesshme, me korrespondencë, ashtu si edhe ata që ndjekin shkolla profesionale, ata që mësojnë në distancë dhe shkolla të mesme për të rritur, nuk kualifikohen për Programin Veror të Punësimit.
– Ne nuk mund të miratojmë vizat e Programit Veror të Punësimit për studentët që nuk marrin pjesë në një institucion plotësisht i akredituar. Studentët që ndjekin programet e akredituara brenda institucioneve të paakredituar nuk do të pranohen. Ambasada nuk mund të miratojë çdo aplikim që nuk i plotësojnë kriteret e mësipërme. Që nga 24 dhjetori i 2015, vetëm studentë nga disa institucione të Arsimit të Lartë mund të marrin pjesë në këtë program. Në përfundim thuhet se ambasada do të vazhdojë të monitorojë zhvillimet në sistemin arsimor dhe të rishikojë këtë udhëzim si të nevojshëm.