Drejtori i Policisë, 37 mijë euro kesh në shtëpi!

An employee of GSA Austria (Money Service Austria) holds wads of new 500 euro banknotes at the company's headquarters in Vienna July 22, 2013. The GSA delivers new and collects old currency for the Austrian National Bank. REUTERS/Leonhard Foeger (AUSTRIA - Tags: POLITICS BUSINESS TPX IMAGES OF THE DAY) - RTX11V1K

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Haki Çako ka deklaruar se ka 37 mijë euro kesh në shtëpi. Open Data Albania ka publikuar formularin e vetëdeklarimit të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit dhe ajo që bie në sy është shuma 37 mijë euro që numri një i policisë mban CASH në shtëpi. Në statusin në “Facebook” Open Data Albani ngre dyshime për një shkelje të mundshme ligji nga ana e drejtorit Çako, duke cituar edhe nenin që rregullon çështje të deklarimit dhe kontrollit të Pasurisë së Zyrtarëve të Lartë.
PARA DHE PUSHTET
Në statusin e Open Data Albania shkruhet se, drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit vetëdeklaron se në datën 31 dhjetor 2016 ka Cash (në kasafortë, jastëk apo kudo tjetër) vlerën prej 37 000 euro. Shembull jo i mirë për qytetarët që duhet t’ia lehtësojnë punën policisë, duke mos “provokuar dhe ndjell” hajdutët me para nën jastëk e në banesë.
Një pyetje tjetër është: A ka shkelur kreu i Policisë së Shtetit Ligjin. Neni 4/1 i Ligjit që rregullon çështje të deklarimit dhe kontrollit të Pasurisë së Zyrtarëve të Lartë. Ky ligj parashikon se: “Subjektet që plotësojnë deklarimin për herë të parë, sipas nenit 5/1, të tij, nuk mund të mbajnë dhe të deklarojnë gjendje në CASH, jashtë sistemit bankar, mbi shumën 1,5 (një presje pesë) milionë lekë. Për subjektet që deklarojnë sipas nenit 5/1, të këtij ligji, depozitimi në institucionet bankare i gjendjeve CASH mbi vlerën e parashikuar në paragrafin e parë të këtij neni, është i detyrueshëm përpara dorëzimit të deklaratës së interesave private në ILDKPKI”.
Nëse ky rregull vlen për datën fillestare të deklarimit a është detyrim ligjor për t’u respektuar gjatë gjithë periudhës nën detyrim ligjor për deklarim???