Shqipëria me tkurrjen më të madhe të popullsisë

Shqipëria dhe Kosova janë dy vendet e rajonit që kanë parë tkurrjen më të madhe të popullsisë gjatë viteve 2005-2015 ndër të gjitha vendet, me një rënie respektivisht 4.3 dhe 13%, sipas të dhënave të Eurostat.
Popullsia e Turqisë u zgjerua me një ritëm relativisht të shpejtë gjatë 2005-2015, duke u rritur me 14.2% në përgjithësi, ndërkohë që numri i banorëve në Mal të Zi dhe ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë u rrit me një ritëm modest, duke u rritur me 1.4% dhe 1.7% respektivisht. Kjo ishte më e ngadaltë se norma përkatëse e ndryshimit në BE, ku popullsia u rrit me 2.8% më 2005-2015.
Tkurrje (- 0.6%) pati popullsia e Bosnjës midis 2005 dhe 2015, ndërsa Serbia dhe Shqipëria panë rënien më të madhe të popullsisë me 4-5%. Rënia më e madhe në nivelin e popullsisë është regjistruar në Kosovë, ku numri i banorëve ra me 13.2%, raporton Eurostat.
Statistikat mbi ndryshimin e popullsisë dhe strukturën e saj përdoren gjithnjë e më shumë për të mbështetur politikëbërjen dhe të ofrojë një mundësi për të monitoruar sjelljen demografike në një kontekst ekonomik, social dhe kulturor. Popullsia e vendet e zgjerimit rezultoi pothuajse 96 milionë banorë në vitin 2015, e cila është më pak se një e një e pesta (18.9%) e popullsisë së BE-së (508 milionë).
Ndër vendet e rajonit, Shqipëria dhe Kosova paraqiten me densitetin më të lartë të popullsisë për kilometër katror. Sipas të dhënave të Eurostat, Kosova ka 165.8 banorë për kilometër katrorë, nivel ky edhe më i lartë se mesatarja e Bashkimit Europian prej 116.7 banorë për kilometër katrorë. Shqipëria është vendi i dytë në rajon që në vitin 2015 rezultoi me një densitet 100 banorë për kilometër katrorë.
Në të kundërt, dendësia më e ulët e popullsisë në mesin e vendeve të zgjerimit është regjistruar në Mal të Zi (i cili gjithashtu kishte numrin më të vogël të banorëve), me një raport prej 45.0 banorë për km² në vitin 2015.
Në mesin e vendeve të zgjerimit, përqindja e femrave arriti në 51.3% të popullsisë së përgjithshme në Serbi, ndërsa Bosnja e Hercegovina (2014) dhe Mali i Zi gjithashtu raportoi se femrat përbënin shumicën e popullsisë së tyre. Në katër vendet e tjera të zgjerimit, ku përfshihet edhe Shqipëria, përqindja e meshkujve është më e lartë se ajo e femrave.
Turqia është shteti më i madh i vendeve të zgjerimit, me një popullsi prej 78 milionë banorësh në vitin 2015 dhe vjen i dyti për nga numri i popullsisë pas Gjermanisë, e cila kishte 81 milionë banorë në vitin 2015, por me popullsinë më të lartë se çdo shtet tjetër anëtar i BE-së. Nga ana tjetër, Mali i Zi është vendi më i vogël i zgjerimit në drejtim të popullsisë, me 622 mijë banorë, disi më i vogël se sa popullsia e Qipros (847 mijë), por më e madhe se ajo e Luksemburgut (563 mijë) ose Maltës (429 mijë).
Zhvillimi i numrit të banorëve brenda vendeve të zgjerimit ka ndjekur një model të ndryshëm gjatë periudhës 2005-2015.