Qeveria, tjetër borxh 50 milionë euro

An employee of GSA Austria (Money Service Austria) holds wads of new 500 euro banknotes at the company's headquarters in Vienna July 22, 2013. The GSA delivers new and collects old currency for the Austrian National Bank. REUTERS/Leonhard Foeger (AUSTRIA - Tags: POLITICS BUSINESS TPX IMAGES OF THE DAY) - RTX11V1K

Teksa depozitat në euro kanë shënuar rritje të ndjeshme muajt e fundit, sidomos në gusht e nëntor dhe ato në lekë janë në rënie të vazhdueshme, financat kanë njoftuar se do të blejnë sërish borxh në valutë nga tregu (bankat, institucionet e tjera financiare, por edhe individët).
Më 24 janar do të zhvillohet ankandi nga Banka e Shqipërisë për llogari të Ministrisë së Financave për emetimin e një obligacioni fiks dyvjeçar në euro prej 50 milionë eurosh. Kuponi indikativ është 0.7%, duke qenë një alternativë interesante edhe për individët, që mund të fitojnë më shumë sesa nga interesi i depozitave në banka.
Ky është obligacioni i dytë brenda pak muajsh, pas atij me vlerë 35 milionë euro, që u emetua më 30 nëntor. Financat pritet ta përdorin këtë shumë për financimin e deficitit të qeverisë. Ankandi bëhet në euro për të përfituar nga oferta më e lartë e operatorëve vendas në këtë valutë, në raport me monedhën vendase.
Në nëntor u shënua një rritje e lartë e depozitave në valutë, në nivelin më të lartë që prej muajit gusht. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, stoku i kursimeve në valutë në nëntor u rrit me rreth 40 milionë euro në raport me muajin e mëparshëm, duke arritur në rreth 3.8 miliardë euro. Në gusht, depozitat ishin rritur me bazë mujore me rreth 150 milionë euro, ndërsa muajt e tjerë kanë pasur në pjesën më të madhe rënie, ose rritje fare minimale.
Në të kundërt, depozitat në lekë në nëntor ranë me 8 milionë euro me bazë mujore, teksa individët vijojnë të zbrazin depozitat me afat në lekë, të dekurajuar nga normat e ulëta të interesit që janë afër zeros. Depozitat me afat në lekë u ulën sërish me rreth 17 milionë euro. Ato kanë vijuar tkurrjen për të 40-in muaj radhazi (që nga shtator 2013), duke u reduktuar me rreth 750 milionë euro për periudhën në fjalë.
Rënia e likuiditeteve në monedhën vendase të bankave ka çuar në një rritje të shpejtë të kostos së borxhit në lekë të qeverisë. Në ankandin e fundit të bonove 1-vjeçare Yield-i (interesi) arriti në 3.22%, nga 1.2% që ishte në gusht dhe rreth 22% në fillim të vitit të kaluar.
Më 19 janar do të zhvillohet dhe ankandi për shitjen e 4.8 miliardë lekë obligacion fiks 2-vjeçar me kupon indikativ prej 3.4%.
Në shtator 2016, borxhi i qeverisjes qendrore është në vlerën 1,067.0 miliardë lekë ose 71.04% e PBB. Në kuadër të realizimit të planit vjetor të huamarrjes dhe mbulimit të nevojave të qeverisë për likuiditet, borxhi i qeverisjes qendrore gjatë nëntëmujorit është rritur me rreth 24.7 miliardë lekë ose rreth 71% më pak se e njëjta periudhë e vitit të kaluar.