Siguracionet, AMF nën hetim nga konkurrenca

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) përmes një njoftimi për shtyp ka bërë të ditur se ka qëndruar në kontakt të vazhdueshëm me Autoritetin e Konkurrencës në lidhje me problematikën e tregut të sigurimeve.
“AMF ka pasur komunikim të vazhdueshëm me Autoritetin e Konkurrencës për çështje të tregut të sigurimeve. Të gjitha rekomandimet që ky Autoritet ka bërë për AMF, janë ndjekur dhe zgjidhur sipas problematikës. Çështjet që lidhen me konkurrencën midis shoqërive të sigurimit janë trajtuar në vazhdimësi nga ana e AMF-së, por çështjet specifike duhet të zgjidhen nga institucioni përgjegjës, që është Autoriteti i Konkurrencës.
Në komunikimin gjatë muajit tetor 2016, AMF ka njoftuar me shkrim Autoritetin e Konkurrencës për të gjitha hapat e ndërmarra dhe konkretisht për caktimin e primeve TPL dhe rritjen e tyre, masat e marra nga AMF në momentin e rritjes së primeve TPL, sistemin Bonus/Malus, ndryshimet në ligjin e sigurimit të detyrueshëm dhe shumë çështje të tjera që i përkasin bashkëpunimit institucional.
Gjithashtu në komunikimin me Autoritetin e Konkurrencës gjatë muajit dhjetor të këtij viti, AMF ka dhënë sqarimet e nevojshme në lidhje me trajtimin e dëmit nga siguruesi i drejtpërdrejtë dhe ecurinë e sistemit Bonus/Malus.
AMF bën me dije se kjo çështje do të diskutohet në mbledhjen e Bordit të datës 27 dhjetor 2016”.
Pak ditë më parë Autoriteti i Konkurrencës bëri publik edhe përfundimet e dala nga hetimi i thelluar në lidhje me tregun e sigurimeve.
Ka vendosur t’i rekomandojë Komisionit të Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të detyrojë Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare për marrjen e masave për të siguruar konkurrencën e lirë dhe efektive në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorik për përgjegjësitë ndaj palëve të treta (MTPL e brendshme) nëpërmjet nxjerrjeve të akteve nënligjore lidhur me:
Sipas njoftimit, Autoriteti i Konkurrencës ka vendosur t’i rekomandojë Komisionit të Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të detyrojë Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare për marrjen e masave për të siguruar konkurrencën e lirë dhe efektive në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorik për përgjegjësitë ndaj palëve të treta (MTPL e brendshme) nëpërmjet nxjerrjeve të akteve nënligjore.