Mësuesit, grevë po nuk marrën rrogën e 13-të

Federata e Sindikatave të Arsimit paralajmëron pezullim të procesit mësimor në ditët e fundit të dhjetorit nëse nuk do të arrihet konsensusi për shpërblimin e fundvitit për mësuesit e sistemit parauniveristar. “Një kërkesë specifike është dhënia e shpërblimit që u paguhet punonjësve të sistemit parauniversitar në fund të vitit. Është tashmë një detyrim ligjor dhe kontraktual, pasi është arritur në mënyrë të njëpasnjëshme pas negociatave dhe kontratave kolektive me ministrinë e Arsimit dhe është sanksionuar dhe në Kodin e Punës”, thotë Arjan Dyrmishi, kreu i Federatës së Sindikatës së Arsimit.
Ai thotë se janë në pritje të përgjigjes nga ministri i Financave dhe ajo e Arsimit, ndërkohë që përgjigja negative do të sjellë reagim sipas hapësirave ligjore. “Organizata të caktuara në qytete të caktuara kanë shprehur qëndrimin e tyre më të avancuar, për të ndërprerë mësimin në shenjë proteste apo qëndrime që janë për të tërhequr vëmendjen po dhe për të rritur presionin”, thotë Dyrmishi.
Sindikalistët nuk janë kundër shpërblimit të mësuesve në bazë të perfomancës, por ata kërkojnë shpërblimin prej 10 mijë lekësh për të gjithë mësuesit.