Mashtruesi i Euralius pezullohet nga BE, si gënjeu me përkthimin

Euralius turpëron Shqipërinë përpara Europës. Tashmë është provuar zyrtarisht se, misioni që asiston vendin tonë në Konsolidimin e Sistemit të Drejtësisë është autori i përkthimit të gabuar të Ligjit të Vettingu-t që i është dërguar Komisionit të Venecias nga Gjykata Kushtetuese. Kryetari i Gjykatës, Bashkim Dedja, e ka konfirmuar këtë fakt, ashtu si edhe ekzistencën e pasaktësive në variantin anglisht të ligjit. Për këtë arsye Gjykata Kushtetuese, e vënë në dijeni nga opozita që pretendon se varianti në anglisht rrëzon të gjithë thelbin e ligjit, u detyrua ta përkthente me ekspertë të tjerë Vettingun dhe t’ia dërgonte sërish Venecias një ditë më parë. Nuk dihet ende nëse gabimet në përkthim janë bërë me dashje, apo kjo është pasojë e paaftësisë së ekspertëve të Euralius. Por ekspertë të njohur të jurisprudencës dyshojnë se përkthimi i gabuar ka qenë i qëllimshëm. Kjo për faktin se, Euralius është hartues i ligjit të Vettingut dhe mbështetës i fortë i tij. Dhe sipas ekspertëve, me tjetërsimin e tekstit në anglisht, ky mision ka synuar që të marrë një përgjigje pozitive nga Komisioni i Venecias, duke e manipuluar këtë institucion me reputacion ndërkombëtar. Kjo tentativë është një akt i rëndë dhe i pa precedent në historinë e Shqipërisë. Në këtë mënyrë, Euralius, i ftuar që të ndihmojë në reformimin e Sistemit të Drejtësisë, në vend që ta përmirësojë, e ka nxirë imazhin e Shqipërisë, duke e turpëruar si para Komisionit të Venecias ashtu edhe në sytë e Bashkimit Europian.
Por EURALIUS nuk ka ndryshuar vetëm përmbajtjen e Ligjit të Vetting-ut në variantin në anglisht, por edhe atë të ndryshimeve kushtetuese të 21 korrikut. Televizioni “Klan” ka siguruar ndryshimet e dy varianteve, që u konstatuan nga Partia Demokratike. Në nenin B të Kushtetutës, në variantin shqip thuhet se; “Operacioni ndërkombëtar i monitorimit i jep rekomandime Kuvendit lidhur me kualifikimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve për pozicionin e anëtarit të Komisionit, gjyqtarit të Kolegjit të Apelimit dhe Komisionerit Publik”. Në variantin anglisht të EURALIUS i shtohet pjesa, “sipas atyre që parashikon ligji”. Por kjo shtesë, e shtuar në Kushtetutën në anglisht, të publikuar në faqen zyrtare të Komisionit të Venecias, sipas opozitës, i jep kuptim tjetër nenit. Në nenin C, në variantin shqip thuhet se, Komisioni dhe Kolegji i Apelimit publikojnë vendimet e tyre, si dhe çdo informacion tjetër të nevojshëm të marrë nga publiku. Në versionin anglisht thuhet se informacionet e nevojshme të marra nga publiku mund të merren në konsideratë. Në ligjin e shumëdiskutuar të Vetting-ut, në nenin 8, në variantin shqip thuhet se; Lista për votim përmban kandidatë, të cilët plotësojnë kriteret formale, përveç atyre që nuk janë rekomanduar nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit. Në variantin anglisht të EURALIUS, thuhet “përveç atyre që janë rekomanduar”. Pra është hequr fjala “Nuk”, çka i jep tërësisht tjetër kuptim këtij neni. Në nenin 33 në lidhje me hetimin e pasurisë thuhet se, ILDKPKI mund të kërkojë nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Parave ose Ministrisë së Drejtësisë, dokumente që përdoren jashtë shtetit nga subjektet e rivlerësimit dhe personat e lidhur me ta… Në variantin anglisht, kjo fjali është hequr. Në nenin 33 në shqip thuhet se, kontrolli i figurës zhvillohet bazuar në prova të sakta. Në anglisht thuhet sipas provave më të sakta, duke e relativizuar saktësinë e provës. Në nenin 49, procesi penal shndërrohet në proces rivlerësimi, përsa i përket deklaratës së dhënë nga dëshmitari apo eksperti. Në 14 nene të Ventting -ut dhe tre nene të Kushtetutës, sipas opozitës, ka ndryshime thelbësore që tjetërsojnë kuptimin dhe veprimin e ligjit. Për këtë arsye, opozita iu drejtua Gjykatës Kushtetuese për ta ripërkthyer ligjin dhe për t’ia dërguar sërish Komisionit të Venecias.

TV “Klan”