Bankat e nivelit të dytë transferojnë 285 milionë dollarë jashtë Shqipërisë

An employee of GSA Austria (Money Service Austria) holds wads of new 500 euro banknotes at the company's headquarters in Vienna July 22, 2013. The GSA delivers new and collects old currency for the Austrian National Bank. REUTERS/Leonhard Foeger (AUSTRIA - Tags: POLITICS BUSINESS TPX IMAGES OF THE DAY) - RTX11V1K

Pavarësisht deklarimeve të forta politike që bëhen çdo ditë për rritje të të ardhurave si dhe të investimeve, Banka e Shqipërisë sjell një tjetër realitet. Në raportin e saj të fundit BSH, deklaron se vetëm gjatë muajit gusht nga Shqipëria kanë dalë 34.8 muliardë lekë. BSH raporton se këto para janë investuar nga bankat e nivelit të dytë jashtë vendi, ose si investim ose si kreditim për bizneset e huaja.
Më rreth 3 miliardë dollarë investime jashtë, Shqipëria është një kreditor neto i botës, pasi detyrimet që bankat shqiptare kanë ndaj jorezidentëve, banka ose individë të huaj, janë vetëm 45 miliardë lekë ose pak më shumë se 400 milionë dollarë. Dalja masive e kapitaleve jashtë ka qenë një shqetësim i hershëm për Bankën e Shqipërisë, e cila do që këto para të investohen brenda vendit për të mbështetur ekonominë. Dy vjet më parë, ajo mori një sërë masash për të dekurajuar daljen e kapitaleve jashtë duke ju bankave që për çdo investim në tregjet e huaja të sigurojnë më shumë fonde rezervë në bilancet e tyre.
Por ndonëse e kanë ngadalësuar ritmin e investimeve jashtë, këto ndërhyrje nuk kanë mundur ta frenojnë atë. Vetë bankat private thonë se janë të detyruara ti investojnë fondet e lira jashtë për shkak të mungesës së ulët për kredi në tregun e brendshëm, por edhe projekteve bindëse nga biznesi.

BSH i tërheq vëmendjen qeverisë për investimet

Pasi shqyrtoi informacionin e ri ekonomik, Banka e Shqipërisë vendoi dje të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit duke e lënë atë në nivelin, 1.25%. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Genti Sejko tha se, informacioni i ri, i marrë në analizë në raportin e radhës të politikës monetare, ka rezultuar përgjithësisht në përputhje me pritjet Bankës. Ai tha se, aktiviteti ekonomik vazhdon të zgjerohet, inflacioni ka ardhur në rritje, ndërsa kostot e financimit mbeten rreth niveleve më të ulëta historike. Banka i tërheq vëmendjen qeverisë që bëjë më shumë kujdes me shpenzimet publike. Banka Shqipërisë gjykon se një shpërndarje më e njëtrajtshme e shpenzimeve buxhetore gjatë vitit, do të përmirësonte efektivitetin e tyre dhe do të reduktonte luhatjet në treguesit ekonomikë e financiarë.
Në bazë të informacionit të disponuar, Banka e Shqipërisë gjykon se tabloja e pritur e zhvillimeve ekonomike e financiare, e paraqitur në raportin tremujor paraardhës, mbetet ende e vlefshme. “Ne parashikojmë një përmirësim progresiv të aktivitetit ekonomik gjatë dy viteve të ardhshme. Ky përmirësim do të ndihmojë në kthimin e ekonomisë në ekuilibër gjatë gjysmës së dytë të vitit 2017 dhe të inflacionit në objektiv gjatë gjysmës së dytë të vitit 2018. Njëkohësisht, informacioni i disponuar sugjeron se balanca e rreziqeve në horizontin afatmesëm vazhdon të qëndrojë në kahun rënës” tha Sejko.
Inflacioni i çmimeve të konsumit arriti në nivelin 2% në muajin gusht, duke vazhduar të ndjekë një trajektore rritëse pas vlerave të ulëta të shënuara gjatë tremujorit të parë. Rritja e inflacionit erdhi si pasojë e rritjes së çmimeve të ushqimeve dhe e çmimit të naftës. Në terma makroekonomikë, rritja e inflacionit pasqyron efektin e rritjes së kërkesës agregate dhe reduktimin e goditjeve të ofertës të ardhura nga çmimet e ulëta të ushqimeve dhe të lëndëve të para në tregjet botërore.
Të dhënat e disponuara sugjerojnë se ekonomia shqiptare ka vazhduar të rritet gjatë tremujorit të dytë e të tretë, me ritme të krahasueshme me ato të shënuara në tremujorin e parë. Kjo rritje është mbështetur nga zgjerimi i kërkesës së brendshme të sektorit privat, ndërkohë që shkëmbimet tregtare me jashtë dhe politika fiskale konsoliduese kanë ndikuar në kahun e kundërt. Ambienti i favorshëm financiar, rritja e punësimit, përmirësimi i besimit të agjentëve ekonomikë dhe vazhdimi i flukseve të larta hyrëse të investimeve të huaja direkte, kanë ndihmuar në rritjen e konsumit dhe të investimeve private. Banka e Shqipërisë vlerëson se këta komponentë të kërkesës agregate do të vazhdojnë të udhëheqin rritjen ekonomike edhe në tremujorët në vazhdim.