Kosovë, mundësi punësimi nga bizneset

Nga 800 ndërmarrje aplikuese sa ishin në projektin e zyrës së BE-së në Prishtinë dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, përfituese të programit të granteve për ndërmarrjet janë 36 ndërmarrje. Në hapjen e këtij panairi, u vlerësua se kompanitë përfituese të këtyre granteve kanë arritur dukshëm kapacitetet prodhuese duke rritur kapacitet e tyre prodhuese, nivelin e eksportit si dhe duke gjeneruar vende të reja të punës. Shefi i operacioneve të Zyrës së BE-së në Kosovë, Christof Stock, tha në hapje të panairit se janë mjaft të kënaqur me rritjen e produkteve të këtyre ndërmarrjeve. Ai tha se synimi i këtij programi është edhe rritja e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve, zëvendësimi i produkteve të importuara, si dhe rigjenerimi i punësimit. Nga ana tjetër, zëvendësministri i Industrisë dhe Tregtisë, Avni Kastrati, tha se arritura e këtyre ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme është në interes të institucionit që përfaqëson për arsyen edhe se ato krijojnë vende të punës të qëndrueshme. Kastrati gjatë fjalimit të tij tha se e rëndësishmja e kësaj është se rreth 20 përqind e ndërmarrjeve përfituese të programit të BE-së dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë janë gra, gjë që sipas tij është inkurajuese pasi që kjo tregon se fuqizimi i grave në ndërmarrësi po ndodh gradualisht dhe me hapa të sigurt. Veç kësaj Kastrati ka treguar se në këtë aspekt kanë bërë veprime të rëndësishme në shumë aspekte si në përmirësimin e legjislacionit, përmirësimin e infrastrukturës për punë të ndërmarrjeve, krijimin e politikave të favorshme fiskale, politikave nxitëse për sektorin e prodhimit në veçanti për atë privat. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është optimiste se Marrëveshja e Stabilizim Asoccimit e cila ka filluar të implementohet në prill të këtij viti, do të zgjerojë mundësin e bizneseve kosovare për eksport dhe rritje të punësimit.