Rritet me 60% çmimi i bizneseve në janar-prill

Gjatë katër muajve të parë të vitit janë çregjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit 2530 biznese, me një rritje prej 60% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, sipas të dhënave nga QKR.
Ritmi më i lartë i [regjistrimeve ishte sidomos në janar dhe në mars, me një rritje përkatësisht prej 81% dhe 277% (shiko grafikun “Çregjistrimet e bizneseve” për më shumë detaje).
Në kahun tjetër, regjistrimi i bizneseve vijon në rritje, i nxitur nga tendenca e sipërmarrjeve për të ndarë aktivitetin, në mënyrë që të mos kalojnë kufirin e biznesit të vogël.
Sipas të dhënave zyrtare të QKR-së në total në periudhën janar–prill 2016 u regjistruan mbi 8,100 biznese ose rreth 19% më shumë se e katërmujori i vitit 2015.
Nëse i referohemi ecurisë sipas muajve, nga të dhënat zyrtare të QKR-së vihet re se janari 2016 shënoi numrin më të madh të bizneseve të reja të regjistruara me rreth 2,700. Më pas, ky numër vijoi në rënie. Referuar të njëjtit burim numri i sipërmarrjeve të reja të regjistruara në muajin prill ishte 1,791.
Vetëm pak ditë më parë ishte Shoqata e Mbrojtjes së Tregtarëve, e cila dha alarmin për gjendjen e vështirë në të cilën ndodhet biznesi, kryesisht ai i mesëm dhe i vogël dhe ku u kërkua marrja e masave urgjente nga ana e qeverisë, siç është ajo e rishikimit të barrës fiskale.