Profesionistët e lirë ankimojnë në Kushtetuese ligjin e pagave të reja

Profesionistët e lirë kanë ankimuar në Gjykatën Kushtetuese ligjin e pagave të reja referuese mbi të cilat ata do të paguajnë sigurimet shëndetësore dhe shoqërore.
Ligji i miratuar në dhjetor parashikon që profesionistët e lirë të pagujanë sigurimet bazuar në pagën maksimale. Kjo ka sjellë rritje të sasisë së parave që ata duhet të paguajnë. Paga referuese më e ulët për 23 profesione që cilësohen si të lira (noterët, mjekët, farmacistët, arkitektët, mësuesit, avokatët etj) u vendos 40 250 lekë, ndërsa më e larta 88 800 lekë.
Profesionistët kanë disa javë që protestojnë kundër këtij ligji. Ata kanë deklaruar se pagat që parashikohen në ligj nuk janë koherencë më aktivitetin e tyre. Sipas tyre, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të paguhen mbi bazën e xhiros që aktivitetet kanë.