Konfindustria i kërkon qeverisë uljen e taksave

Ndërsa ministri i Financave, Arben Ahmetaj ka ftuar biznesin që të paraqesë propozimet për lehtësimin e procedurave tatimore dhe doganore vitin e ardhshëm, industrialistët do t’i kërkojnë qeverisë uljen e taksave.
Konfindustria bën të ditur nëpërmjet një njoftimi për shtyp se me rastin e fillimit te pergatitjeve per Paketen Fiskale 2017, do ti kërkojë zyrtarisht ekzekutivit rishikimin e plotë me synim uljen e taksave dhe tatimeve në nivele të paktën të barabartë me vendet e Rajonit.
Industrialistët argumentojnë se premtimi i Ministrit te Financave për mosrritjen e nivelit të tanishëm  të barrës në paketën fiskale 2017 nuk është i mjaftueshëm për garantimin e zhvillimit ekonomik aftagjatë të vendit.
Konfindustria vlerëson, se rritja e dobët ekonomike prej 2.6% në vitin 2015, shoqëruar me rënien 5% të eksporteve, rënia historike e kreditimit dhe kushtet e pothuaj “deflacionit” të vazhdueshëm si pasojë e rënies së ndjeshme të konsumit, bëjnë të domosdoshme rishikimin tërësor të politikave dhe procedurave tatimore dhe doganore për nxitjen e investimeve te vendit dhe te huaja.
Sipas Konfindustrisë, paketat fiskale të pasukseshme të tre viteve të fundit duhet të ndryshojnë thelbesisht.
Gjithashtu, ajo vlerëson se është e domosdoshme dhënia e garancisë, që politikat fiskale në pjesët e thelbësore duhet të jenë të qëndrueshme në kohë dhe të mos ketë ndryshime të shpeshta.