Thellohet rënia e Sigurimeve për Jetën

Një tremujor aspak i mbarë për tregun e Sigurimeve të Jetës, e cila llogariti prime të shkuara bruto në rreth 204 milionë lekë ose rreth 9.4% më pak se e njëjta periudhë e një viti më parë. Kjo rënie i dedikohet kryesisht klasës “Jetë debitori” i cili është një produkt që lidhet kryesisht me kreditimin në banka. Sipas të dhënave të AMF-së primet e shkruara bruto të këtij sigurimi ranë me rreth 21.2%, duke e çuar në peshën ndaj totalit në rreth 55% nga rreth 64% që zinte në të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Ndërsa gjatë kësaj periudhe, ka shënuar rritje “Jeta dhe shëndeti në udhëtim” me rreth 21%, duke konfirmuar edhe rritjen e udhëtimeve jashtë. Nga të tria shoqëritë që operojnë në këtë segment vetëm Sicred ka arritur të ketë një performancë pozitive, duke shënuar rritje të primeve të shkruara bruto në rreth 21.3%. Kjo shifër, e cila i ka siguruar kësaj shoqërie rritje të ndjeshme të përqindjes në treg, duke e çuar në rreth 34% nga rreth 25% që zotëronte në të njëjtën periudhë të një viti më parë.