Nishani-Schulz: Konsensus për reformat e integrimit

Presidenti Nishani u takua dje me Presidentin e Parlamentit Evropian, Martin Schulz, me të cilin bisedoi gjithashtu, mbi ecurinë e procesit të integrimit evropian të vendit dhe përmbushjen e pesë prioriteteve kyçe në funksion të këtij procesi. Presidenti i Republikës shprehu mirënjohjen për vëmendjen që Presidenti Schulz dhe Parlamenti Evropian i kushtojnë marrëdhënieve me Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanin Perëndimor, duke evidentuar në mënyrë të veçantë rolin e fuqishëm të Parlamentit Evropian në mbështetjen dhe garantimin e zhvillimit të qëndrueshëm të Shqipërisë dhe institucioneve të saj demokratike. Presidenti Nishani shprehu gjithashtu gjatë takimit vlerësimin për rezolutën e adoptuar për Shqipërinë, së fundmi nga Parlamenti Evropian, ku përtej vlerësimit të progresit të përgjithshëm të bërë nga vendi, theksohej edhe nevoja e adresimit të sfidave me shpejtësi dhe eficencë. Kreu i shtetit e njohu Presidentin e Parlamentit Evropian mbi ecurinë e reformave për pesë prioritetet kyçe, si dhe vëmendjen që i kushton Reformës në Drejtësi dhe domosdoshmërisë së ruajtjes së vëmendjes edhe ndaj standardeve të të drejtave të njeriut dhe çështjes së respektimit të pronës. “E informova Presidentin Schulz mbi ecurinë e procesit të reformave dhe vëmendjen time personale dhe institucionale, veçanërisht ndaj Reformës në Drejtësi dhe domosdoshmërisë së ruajtjes së vëmendjes edhe ndaj standardeve të të drejtave të njeriut dhe çështjes së respektimit të pronës”, shprehet Presidenti. Gjatë takimit Nishani shprehu mirënjohjen e vëmendjes që Presidenti Schulz dhe Parlamenti Evropian u kushtojnë marrëdhënieve me Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanin Perëndimor. Gjithashtu, Presidenti vlerësoi rolin e fuqishëm të Parlamentit Evropian në mbështetjen dhe garantimin e zhvillimit të qëndrueshëm të Shqipërisë dhe institucioneve të saj demokratike, në respekt të plotë të shtetit ligjor, kushtetutshmërisë dhe të gjitha standardeve të arritura deri më sot. Kreu i shtetit vlerësoi ndër të tjera rezolutën e adoptuar nga Parlamenti Evropian, më 14 prill 2016, për Shqipërinë, ku përtej vlerësimit të progresit të përgjithshëm të bërë nga vendi, vuri në dukje Nishani, theksohet edhe nevoja e adresimit të sfidave me shpejtësi dhe eficencë, në funksion të progresit të mëtejshëm në rrugën e aderimit në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, Presidenti bëri të ditur se gjatë takimit një vëmendje të veçantë i është kushtuar edhe nevojës së bashkëpunimit dhe koordinimit për përballimin e krizës së refugjatëve, ku evidentohet qëndrimi dhe gatishmëria e institucioneve shqiptare për të qenë pjesë e një zgjidhjeje të bashkërenduar evropiane, proporcionalisht me mundësitë dhe kapacitetet që vendi ka.