Ballina Politikë Skandal/Fshihet tenderi për Parkun e Lojrave, shkak betonizimi i paparashikuar në projekt

Skandal/Fshihet tenderi për Parkun e Lojrave, shkak betonizimi i paparashikuar në projekt

Tenderi për ndërtimin e Parkut të Lojërave tek Liqeni Artificial është rrethuar nga një hije dyshimi për mënyrën sesi është zhvilluar.
Sëfundmi Agjencia e Prokurimit Publik ka fshirë nga sistemi të gjithë praktikën e tenderit të ndjekur për ndërtimin e Parkut të Lojërave.
Nëse kërkon në faqen zyrtare të APP-së rreth tenderit për këndin e lojrave që po ndërtohet nga Bashkia Tiranë, nuk gjen asnjë të dhënë. Aty është vetëm tenderi për mbikëqyrjen e punimeve.
Por Openprocurement.al ka mundur të sigurojë të gjithë dokumentat e tenderit përpara se ato të fshiheshin në mënyrë skandaloze nga kjo Agjenci.
Pjesë e dokumentave është edhe raporti teknik, ku sipas saj, në të gjitha zonat e krijuara brenda Parkut të Lojërave do të përdoren materiale druri, ashkla, gomë, plastikë dhe një pjesë rërë e imët.
Ndërkohë pamjet e publikuara nga shoqëria civile shfaqin disa objekte masive prej betoni të ngritura mbi 4 metra lartësi.
Kjo tregon edhe njëherë përpjekjet e pushtetit lokal për të fshehur të vërtetën e ndërtimit të Parkut të Lojrave te Liqeni Artificial.
Më poshtë gjeni zonat e projektuara fillimisht nga Bashkia e Tiranës në tenderin e thirrur dhe që më pas kanë pësuar ndryshime duke u kthyer në ambiente te betonizuara:
1- Zona për femijë prej 9 vjeç e sipër – Propozohet te jete ne hyrje te kendit te lojrave, e pajisur me një amfiteater (duke shfrytëzuar pjerrësine e terrenit) ku perballe tij, jane vendosur mbi nje platforme zhavori të imët 4 fusha ping-pongu për të gjitha grupmoshat. Gjithashtu kjo zonë, e konceptuar ndryshe edhe si hyrja e këndit të lojrave, shfrytezon nje nga pemet ekzistuese te parkut si “Pema e Deshirave”, ku femijët, pse jo dhe te rriturit varin në të deshirat e tyre, te shkruara ne leter. Fushat e ping-pongut janë të vendosura mbi dysheme gome, për të shmangur çdo aksident të mundshëm.
2- Zona për femijë nga mosha 1- 3 vjeç – Kjo zonë është menduar të jetë në formën e një grope rëre të imët, e pajisur rreth e rrotull me stola druri dhe betoni për prindërit. Stolat e betonit janë dizenjuar dhe vendosur me kujdes, duke shfrytëzuar disnivelin natyral te terrenit. Zona është e pajisur gjithashtu me elemente lojrash druri për femijë të kësaj grupmoshe.
3 – Zona për femijë nga mosha 3-6 vjec – Është një zonë e cila eshte ne vazhdimësi të 2 zonave të përmenduar më sipër. Ajo është e pajisur me lojra druri për femijë të kësaj moshe. Për të patur një diversitet dhe dinamikë në materiale, kjo zonë është menduar te jete me ashkla druri, ndërsa në zonat ku  jane instaluar lojrat, gjithmonë ështe menduar të vendoset gomë.
4 – Zona për femijë nga mosha 3-12 vjeç – Është menduar të jetë një zonë paralel me tre zonat e përmendura më siper, me një diference kuote prej afersisht 135 cm dhe është zona më dinamike e të gjithë këndit të lojrave, duke ofruar diversitet ne materiale, lojra dhe aktivitete. Kjo zonë është menduar të jetë e gjitha një platformë gome, e cila vesh në mënyrë natyrale terenin e pjerrët, dhe në zona të ndryshme çahet, për të formuar kodrina me bar natyral. Pjesë e projekti është edhe një mur betoni për ngjitjen e fëmijëve të apasionuar pas alpinizimit, por që ky mur do të ishte në një nivel të afërt me tokën dhe jo 4 metra sipër saj.
5 – Zona për femijë nga mosha 12 vjeç – Është menduar të jetë si një platformë gome në formë eliptike, ku në mes eshte vendosur “Pema e Basketbollit”. Ky element është një instalacion, ku janë shkrirë me njëri-tjetrin elementët e pemës me koshin dhe tabelën e basketbollit. Zona është vendosur me kujdes në një zonë që nuk ka pemë me përjashtim të dy pemëve, të cilat propozohet të spostohen.
6 – Zona për femijë 3 – 12 vjec, ka si element kryesor murin “Shetites” (Ëanderëall) i cili është konceptuar si një element me funksion zbavitës dhe argëetues, duke patur vlera skulpturore sherben gjithashtu si nje vend takimi ndermjet femijeve. Ky element është menduar të jetë 4 m i lartë dhe me një platformë gome të bute, 15 cm nga niveli natyral i tokës.
7- Zona për femijë 6-12 vjeç – Është një zonë me një instalacion drurësh masiv, që shërben për të rritur aftesitë fizike të femijëve të kësaj grupmoshe. Instalacioni është vendosur në terren natyral i gjelbëruar.
8- Zona për femijë nga mosha 14 vjeç – Është një platform e sheshtë betoni e lemuar, ku femijët e kësaj grupmoshe luajnë me patina dhe “skateboard”.

Exit mobile version