Shqipëria me nivel të lartë rreziku për katastrofat natyrore

Indeksi global i rrezikut 2015, që zhvillohet nga Universiteti i Shtutgartit në bashkëpunim me agjencitë e specializura të Kombeve të Bashkuara e klasifikon Shqipërinë në hartën e rrezikut të lartë. Me një normë rreziku prej 10.03% Shqipëria rezulton si vendi i 37¬-të më i rrezikshëm në Botë. Raporti, me fjalën rrezik i referohet katastrofave natyrore.
Ky raport vlerëson 171 shtete në total, dhe çdo vit përpilohet mbi bazën e një fokusi të ndryshëm. Ndërkohë që për vitin e kaluar fokusi ishte: qyteti si faktor rreziku, këtë vit fokusi i raportit është siguria ushqimore dhe duket se Shqipëria nuk performon aspak mirë në këtë drejtim.
Pavarësisht kësaj, vendi ynë nuk ka pësuar asnjë ndryshim në renditje për sa i përket pozicionit, duke ruajtur vendin e 37¬-të, por me një progres fare të lartë në normën e indeksimit, nga 10.17% në 10.03%. Shteti i parë në renditje i referohet vendit me rrezikshmëri më të lartë, që është pikërisht Vanuatu, ndërkohë që vendi i fundit në renditje, Katari i referohet vendit më të sigurtë. Për sa i përket rajonit, vendi ynë paraqet rrezikshmërinë më të lartë sipas raportit, por duke pasur parasysh se Maqedonia, Mali i Zi dhe Kosova nuk listohen.