Durrës-Kukës, koncesion 60 miliardë lekë për mirëmbajtjen

Qeveria ka rihapur garën për dhënien me koncesion të autostradës Durrës-Morinë. Vetëm pak kohë më parë Ministria e Transporteve lajmëroi se tenderi i hapur vitin e kaluar për koncesionin kishte dështuar, ndërsa këto ditë gara është hapur rishtaz. Qeveria e Shqipërisë, nëpërmjet Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës (“MTI”), njoftoi se ka për qëllim të japë një koncesion/PPP për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e autostradës Milot–Morinë. Autostrada është pjesë e rrjetit të rrugëve kombëtare dhe përbën projektin më të madh inxhinierik rrugor të ndërtuar në historinë e Shqipërisë. Sipas specifikimeve të Ministrisë së Transporteve në Agjencinë e Prokurimeve Publike vlera e kontratës rezulton 6.020.000.000 miliardë lekë. Duke lidhur Milotin, rreth 60 km në verilindje të Portit të Durrësit në detin Adriatik, me Morinën në kufirin e Kosovës, rruga formon seksionin qendror të autostradës Kosovë-Shqipëri, që lidh Durrësin me Prishtinën. Objektivi kryesor i këtij koncesioni/PPP për punë dhe shërbime është përmirësimi i autostradës, funksionimi dhe mirëmbajtja efektive e saj. Koncesionari i ardhshëm do të ndërtojë, përmirësojë, operojë dhe mirëmbajë autostradën në bazë të një sërë standardesh të paracaktuara të performancës gjatë koncesionit/PPP 30-vjeçar. Koncesionari i ardhshëm do të mbledhë dhe mbajë të ardhurat nga taksat dhe në këmbim do të ketë përgjegjësinë për të zbatuar dhe financuar përmirësimet e autostradës, të ndërtojë një urë të re mbi lumin Drin në Kukës dhe të zbatojë punimet më urgjente gjeoteknike të stabilizimit. Kohëzgjatja e kontratës do të jetë 30 vite dhe është e vlefshme për mirëmbajtjen nga Miloti, rreth 60 km në verilindje të Portit të Durrësit në detin Adriatik, deri në Morinë, në kufirin me Kosovën. Objektivi kryesor i këtij koncesioni/PPP për punë dhe shërbime është përmirësimi i autostradës, funksionimi dhe mirëmbajtja efektive e saj. Koncesionari i ardhshëm do të ndërtojë, përmirësojë, operojë dhe mirëmbajë autostradën në bazë të një sërë standardesh të paracaktuara të performancës gjatë koncesionit/PPP 30-vjeçar. Koncesionari i ardhshëm do të mbledhë dhe mbajë të ardhurat nga taksa dhe në këmbim do të ketë përgjegjësinë për të zbatuar dhe financuar përmirësimet e autostradës, të ndërtojë një urë të re mbi lumin Drin në Kukës dhe të zbatojë punimet më urgjente gjeoteknike të stabilizimit.
Kriteret e parakualifikimit kanë të bëjnë me:
– Përvojën e përgjithshme;
– Përvojën me operimin e rrugëve me pagesë;
– Përvojën me mirëmbajtjen e autostradave dhe urave;
– Përvojën me mirëmbajtjen dhe operimin e tuneleve;
– Përvojën në ndërtimin e autostradave;
– Kritere financiare që do të vlerësohen në aspektin e vlerës neto.
Në kohën e dorëzimit të ofertës, ofertuesve të mundshëm do t’i kërkohet të dorëzojnë sigurimin e ofertës në shumën prej 250,000 eurosh. Procedura e tenderit do të jetë e hapur. Kriteret e përzgjedhjes së fituesit do të bazohen në ofertën më të mirë bazuar në subvencionimin më të ulët të kërkuar dhe afati kohor përfundimtar për dorëzimin e kërkesës për kualifikim do të jetë më 25 prill, ora 15:00 bëjnë me dije burimet në Ministrinë e Transportit. Rreth 1 miliard euro është fatura e vjedhjes së Ramës, ministrave, deputetëve e fëmijëve të tyre nga koncesionet. Janë 11 koncesione që përfshijnë sektorë të ndryshëm, duke nisur nga doganat, tatimet, shëndetësia, transporti, hekurudhat e deri së fundmi tek mbledhja e të ardhurave apo vendosja e targave të reja me çip. Të gjitha koncesionet përveç shumave marramendëse prej qindra miliona euro kanë një tjetër të përbashkët, ato i janë dhënë klientëve apo njerëzve pranë Ramës dhe qeverisë. Brenda një harku kohor prej dy vitesh, qeveria ka dhënë me koncesion një numër të konsiderueshëm shërbimesh kundrejt shifrave marramendëse, fitimi i të cilave shkon jo për shtetin, por për klientelën e më pas ndahen mes tyre. Pas çdo koncesioni të dhënë fshihet një mik, ortak apo edhe vetë vëllai i Kryeministrit Rama.  Të gjithë koncesionarët e kontraktuar nga qeveria Rama nuk do të kryejnë asnjë investim publik, por do të përdorin paratë publike për të “ofruar” shërbime që në të shumtën e rasteve janë të panevojshme ose në të kundërt janë shërbime që edhe pas dhënies së tyre me koncesion vijojnë të ofrohen nga institucionet shtetërore, ndërsa koncesionari thjesht merr paratë për t’i ndarë sipas pazareve të bëra me Ramën e ministrat e tij.