Bashkia, burokraci e pengesa ndaj bizneseve që duan të ankimojnë

Nëse ke një biznes dhe do të ankohesh, të bësh një kërkesë apo  të marrësh një vërtetim më parë të duhet të bësh gati një tufë me letra dhe vërtetime. Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave vendore në Bashkinë e Tiranës ka vënë një barrikadë me dokumente për komunikimin e bizneseve me bashkinë. Nëse kërkon një sqarim më shkrim për një tatim të llogaritur gabim ose një vërtetim se i ke paguar taksat, të duhet të depozitosh të paktën katër dokumente si më poshtë: -Fotokopje e kartës së identitetit ( e administratorit ose personit të autorizuar) -Certifikate familjare (e tre mujorit të fundit) -Fotokopje e mandatit të pagesës së taksës së banesës për 2015 dhe Libreze nga Njësa Bashkiake që i përkisni. -Në jetoni me qira vërtetim që nuk keni pronë nga hipoteka. Të gjitha vërtetime duhen thjesht për një ankesë. Një shef finance në zonën e Bllokut tha se, nuk mundi të depozitojë një ankesë në Bashkinë e Tiranës pasi, administratori i kompanisë nuk ndodhet në Shqipëri dhe ai nuk mund të sigurojë një vërtetim nëse ai e ka paguar taksën e banesës. Një tjetër biznes i vogël pohoi se i duhej një vërtetim se i ka paguar të gjitha detyrimet për taksat vendore, mirëpo për marrjen e tij duhen shumë dokumente, plotësimi i të cilave kërkon shumë kohë. Bashkia e Tiranës në këtë mënyrë ka përkeqësuar edhe më tej klimën e biznesit në kryeqytet pas masave të mëparshme per rritjen e tarifave dhe taksave.