Shoqata e Tregtarëve çon taksën e arsimit në gjykatë: Është antikushtetuese

Faturimi për çdo NIPT sekondar i bizneseve për taksën e arsimit ka angazhuar Shoqatën për Mbrojtjen e Tregtarëve në një proces gjyqësor me Bashkinë e Tiranës, e cila në fillim të këtij viti nisi aplikimin e taksës së përkohshme për arsimin.
Taksa e cila do të vilet për 7 vitet në vijim faturohet 1800 lekë në vit për familjet, 4000 lekë bizneset e vogla, 270 mijë për bizneset e mesme dhe 370 mijë lekë për bizneset VIP, është në kundërshtim me parimin kushtetues, i cili garanton arsim falas në Shqipëri, pohon Nikollaq Neranxi nga Shoqata për Mbrojtjen e Tregtarëve. Ai tha se, Shoqata i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese për shfuqizimin e taksës së arsimit e cila jashtë çdo logjike ngarkon me taksim të shumëfishtë të njëjtin biznesin duke e vjelur taksën për çdo NIPT sekondar. Si një nga tregtarët me shumë NIPT-e sekondare në kryeqytet, Neranzi tha se, fatura e këtij viti vetëm për taksën e arsimit është mbi 35 mijë dollarë. Ai shpjegon se tërësi taksa nuk është e logjikshme përderisa Kushtetuta e sanksionon se e drejta për arsim është falas, por biznesi nuk mund të solidarizohet me pallogjikshmërinë e bashkisë që kërkon që tek një biznes të vjelë taksën me mbi 20 herë. Ai tha se kërkesën në Kushtetuese për shfuqizimin taksës ka e ka bërë Shoqata për Mbrojtjen e Tregtarëve bazuar në nenet 57 dhe 59 të kushtetutës. Neni 59 pika 1 germa ç thotë se “Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si dhe në plotësim të nismës dhe të përgjegjësisë private, arsimimin dhe kualifikimin sipas aftësive të fëmijëve dhe të të rinjve, si dhe të personave të pazënë me punë”. Vetëm nga taksimi minimum dyfish i bizneseve me NIPT-eve sekondare, bashkia pritet të marrë të paktën 1.2 milionë euro, apo një të pestën e shumës totale të planifikuar për t’u mbledhur nga kjo taksë. Janë rreth 7455 NIPT-e sekondare aktive që janë të regjistruara në Tiranë, ku bizneset që i kanë ato do të detyrohen të paguajnë të paktën dy herë taksën e përkohshme të infrastrukturës arsimore. Drejtori i Taksave dhe Tatimeve në Bashkinë e Tiranës, Arli Naska thotë se nga këto 3765 janë biznes i mesëm, 940 janë biznes i vogël, 2665 janë biznes VIP dhe të tjera janë 85.  Neranxi tha se, Bashkia nuk është duke ofruar shërbimin që kërkohet edhe për taksat e tjera që vjel. Ai mori si shembull taksën e pastrimit, të cilën e paguan për të gjitha dyqanet veçmas. Neranxi tha se për shërbimin e pastrimit ai ka kontraktuar një kompani private me pagesë vjetore, e cila bën çdo ditë pastrimin e ambalazheve në njësitë e pastrimit me pakicë. Si rregull këtë shërbim duhet të kryente bashkia. “Nëse unë nuk do ta kryeja privatisht shërbimin e pastrimit, në pikat e mia të biznesit do të bëhej katrahura”, pohoi ai.